1/11/64

อยากสัมผัสลมหนาว

 

อุทยานแห่งชาติแม่ยม

อุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่ ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง และอำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยป่าสักธรรมชาติที่มีอยู่อย่างหนาแน่น ไฮไลท์แห่งอุทยานฯ แก่งเสือเต้น เป็นเกาะแก่งธรรมชาติในแม่น้ำยม มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่หน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติ เหมาะสำหรับกางเต็นท์พักแรมและล่องแก่งเพื่อสัมผัสธรรมชาติที่งดงาม จุดชมทะเลหมอก ที่สามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อน และในช่วงฤดูหนาวจะได้ดื่มด่ำเห็นทะเลหมอกยามเช้า ดงสักงาม มีลักษณะเป็นกลุ่มของไม้สักสูงใหญ่ที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นตามริมฝั่งแม่น้ำยม ตลอดแนวยาวประมาณ 12 กิโลเมตร ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน บริเวณนี้จะสะพรั่งไปด้วยดอกสัก เหลืองอร่ามงามตา ผาลาด มีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกยูงจำนวนมากซึ่งเป็นนกยูงสายพันธุ์ไทย หล่มด้ง เป็นแอ่งน้ำธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ ปรากฏอยู่บนยอดเขาสูง มีน้ำขังตลอดปี ใกล้กับหล่มด้งนี้ ยังมีเหมืองแร่เก่าซึ่งผ่านการทำแร่แบไรต์มาแล้ว และมีลานสำหรับกางเต็นท์พักแรม การโล้ชิงช้าของเผ่าอาข่าที่มักจัดขึ้นในช่วงหน้าหนาว อันเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่น่าสนใจ ที่ตั้ง : การเดินทางไปนั้น เริ่มจากจังหวัดแพร่ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 สายแพร่-น่าน ไปถึงสี่แยกอำเภอร้องกวาง เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 103 สายร้องกวาง-งาว ประมาณ 26 กิโลเมตร จะถึงอำเภอสอง และจากอำเภอสองเดินทางไปตามเส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1154 สายสอง-งาว ประมาณ 20 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ยม ที่นี่บริการบ้านพักแบบบ้านเดี่ยวและแบบค่ายพักแรม หากต้องการพักแรมกลางป่า จะต้องนำเต็นท์หรือเปลสนามมาเอง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5455 6537 และ 0 5462 6770 หรือ อีเมล maeyom_13@windowslive.com และ maeyom_np@dnp.go.th - อุทยานฯ มีบ้านพักและสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการ ราคา 1,000 บาท
ที่อยู่ : ถนนแพร่-ร้องกวาง หนองสองห้อง, แพร่
เครดิต : https://1th.me/6yRdHอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

ดอยขุนตาลในฐานะพรมแดนกั้นระหว่างจังหวัดลำพูน (อำเภอแม่ทา) และลำปาง (อำเภอห้างฉัตร) โดยเฉพาะการนั่งรถไฟสายภาคเหนือนั้น คุณจะได้ลอดผ่านความน่าตื่นเต้นของอุโมงค์ขุนตานซึ่งอุทยานฯ แห่งนี้ก็อยู่กึ่งกลางระหว่างเส้นทางคมนาคมทางรถไฟระหว่างลำปางกับลำพูนด้วยเช่นกัน ที่นี่ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2518 มีพื้นที่ทั้งสิ้น 159,556 ไร่ ประกอบด้วยป่าไม้หลายลักษณะ ทั้งป่าดงดิบ และป่าสน ค่าเข้าชม คนไทยผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท /ชาวต่างชาติผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาทที่อยู่ : แม่ทา, ลำพูน
เครดิต : https://1th.me/G75b3อุทยานแห่งชาติตาพระยา

เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้วและจังหวัดบุรีรัมย์ โดยลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขา และมีเทือกเขาบรรทัดเป็นเทือกเขาสำคัญในเขตอุทยานฯ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำห้วยหลายสาย มีผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ และเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของ สัตว์นานาชนิด ไฮไลต์แห่งอุทยานฯ - เดินป่าศึกษาธรรมชาติที่มีอยู่หลายเส้นทาง แต่เส้นทางที่อยู่ใกล้กับหน่วยพิทักษ์อุทยาน แห่งชาติตาพระยาที่ ตย.4 (กลางดง) เป็นเส้นทางยอดนิยมที่สุด เนื่องจากเป็นเส้นทาง ที่นำไปสู่จุดชมวิวบนเทือกเขาพนมดงรักที่สามารถชมทิวทัศน์แห่งผืนป่าตาพระยาได้ไกลสุดสายตา - ตระการตา "ละลุ" ประติมากรรมธรรมชาติอันเกิดจากการพลังลมและฝนได้กัดเซาะดิน จนมีรูปทรงแปลกตาชวนสนุกนึก - ชมดอกกระเจียวใน "ลานกระเจียว" ที่จะออกดอกสะพรั่งในช่วงฤดูฝน - ย้อนรอยแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อาทิเช่น ช่องโอบก (ชมทิวทัศน์สุดแดนสยาม) ลานหินตัดซึ่งเป็นร่องรอยการตัดหินเพื่อนำไปสร้างปราสาท ศาลมีอักษรที่มีลายพระหัตถ์ของรัชกาลที่ 5 ให้ได้ชม รวมทั้งปราสาทเขาโล้น ปราสาททอง และปราสาทบายแบก เป็นต้น 
รู้ก่อนเที่ยว 
- ค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท / ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท 
- ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานฯ อย่างเคร่งครัด 
- อุทยานฯ มีบ้านพักและสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการ ราคา 1,800 บาท เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 08.00-16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 3724 7932, +668 1178 8119 หรือ www.dnp.go.th

ที่อยู่ : ตาพระยา, สระแก้ว
เครดิต : https://1th.me/7eWEn


อุทยานแห่งชาติรามคำแหง (เขาหลวง)

 "ป่าเขาหลวง" นั้น ได้ส่งให้ที่นี่กลายเป็นอุทยานแห่งชาติทางประวัติศาสตร์แห่งแรกของเมืองไทย ที่เต็มไปด้วยน่าสนใจและควรค่าน่าศึกษายิ่งนัก โดยครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอคีรีมาศ และอำเภอบ้านด่านลานหอย มีพื้นที่ประมาณ 213,215 ไร่ 
ตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2523 ซึ่งได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น อุทยานแห่งชาติรามคำแหง เพื่อรำลึกถึงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช กษัตริย์ผู้สร้างอดีตราชธานีไทยแห่งนี้ สภาพทั่วไป อุทยานแห่งชาติรามคำแหงมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ทอดตัวอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ ตั้งตระหง่านอยู่บนพื้นราบคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ โดดเด่นเป็นสง่าอยู่กลางทุ่งนา มีขุนเขาที่สูงเด่นมองเห็นมาแต่ไกล คือ ยอดเขาหลวง ภายในอุทยานฯ มีสัตว์ป่า เช่น วัวแดง เก้ง หมี หมูป่า นกกระเต็น และนกนางแอ่น พรรณไม้ที่สำคัญได้แก่ สัก ตะเคียน เต็ง รัง พืชสมุนไพร และว่าน มีน้ำตกที่สวยงาม และถ้ำต่าง ๆ ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ 
สภาพอากาศบนยอดเขาหนาวเย็นตลอดปี มีเมฆหมอกปกคลุมมากในฤดูหนาวและฤดูฝน อุณหภูมิเฉลี่ยโดยประมาณ 12-14 องศาเซลเซียส ช่วงเวลาเหมาะสม ประมาณเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ 
น่าชมสำหรับคนชื่นชมธรรมชาติ
- เขาหลวง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,200 เมตร เป็นภูเขาที่มีหน้าผาสูงชัน มียอดเขาสูงที่สุดอยู่ทางด้านทิศใต้ของเมืองสุโขทัย บนยอดเขามีทิวทัศน์ที่สวยงาม และปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยมียอดเขา 4 แห่งที่ไม่ควรพลาด ได้แก่ ยอดเขานารายณ์ สูง 1,160 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นที่ตั้งของสถานีโทรคมนาคมเขานารายณ์ของกองทัพอากาศ บริเวณเขานารายณ์มีหน้าผาสูงชันแต่สวยงาม มองเห็นทิวทัศน์รอบเขา ยิ่งช่วงกลางคืนมองจากจุดนี้ลงไปยังจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก จะเห็นแสงไฟระยิบระยับราวกับดาวบนดิน ยอดเขาพระแม่ย่า สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,200 เมตร เดิมเคยเป็นที่ประทับและจำศีลภาวนาของพระแม่ย่า ยอดเขาภูกา สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,200 เมตร และสุดท้ายคือ ยอดเขาพระเจดีย์ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,185 เมตร- ไทรงาม ระหว่างทางขึ้นยอดเขาหลวง คุณจะพบต้นไทรขนาดใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขา มีลักษณะสวยงาม ดูแปลกตา เหมาะสำหรับการนั่งพักผ่อน หรือถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
- ปล่องนางนาค อยู่ห่างจากไทรงาม 320 เมตร มีลักษณะเป็นปล่องธรรมชาติอยู่บริเวณยอดเขา ที่มีความกว้างประมาณ 0.5 เมตร ยาวประมาณ 1.5 เมตร แต่ความลึกนั้นไม่สามารถวัดได้ ที่แห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับตามตำนานพระร่วงในพงศาวดารเหนือ ในห้วงเวลาที่เจ้าเมืองออกมาจำศีล
- สวนลุ่ม หรือ สวนลุมพินีวัน เป็นสวนว่านยาสมุนไพรอยู่ที่เชิงเขาหลวง ปัจจุบันคือ ที่ตั้งของสำนักงานอุทยานแห่งชาติรามคำแหง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาหลวง ภายในอุทยานฯ มีว่านและสมุนไพรหลายชนิด เช่น โด่งไม่รู้ล้ม หอมไกลดง นางคุ้ม หนุมานประสานกาย และกำลังเสือโคร่ง เป็นต้น
- น้ำตกสายรุ้ง ภาพที่สวยงามที่สุดของน้ำตกสายรุ้ง คือยามที่แสงแดดส่องลงมากระทบ สายน้ำตกทิ้งตัวลงมาจากผาหินสูงชัน เมื่อได้องศาพอเหมาะระหว่างแสงและละอองน้ำ คุณจะเห็นสายรุ้งพราวทอประกายขึ้นมา เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าดูยิ่ง โดยช่วงเวลาที่มองเห็นสายรุ้งนี้มักขึ้นเกิดเวลา 11.00-16.00 น. ที่นี่เกิดจากต้นน้ำบริเวณเขาเจดีย์ จนกลายเป็นลำคลองไผ่นาไหลลงมา ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ภายในบริเวณมีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติรามคำแหง (เขาหลวง) ตัวน้ำตกมีทั้งหมด 4 ชั้น สามารถลงเล่นน้ำได้ โดยต้องเดินเท้าจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ขึ้นไปตามธารน้ำในระยะทาง 800 เมตร 900 เมตร 1,160 เมตร และ 1,200 เมตร ตามลำดับ ที่นี่อยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ห่างจากอุทยานแห่งชาติรามคำแหง (เขาหลวง) 50 เมตร
- เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ทางอุทยานฯ ได้จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติขึ้น โดยเริ่มจากที่ทำการอุทยานฯ ผ่านสวนสมุนไพร ป่าดิบแล้ง ไทรงาม ชั้นดิน และชั้นหิน เป็นต้น ไปสิ้นสุดที่น้ำตกหินราง ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง มีการจัดทำป้ายสื่อความหมายต่าง ๆ ไว้เป็นระยะ น่าชมสำหรับคนรักประวัติศาสตร์- ประตูประวัติศาสตร์ 4 ประตูทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏอยู่ คือ "ประตูป่า" อยู่ทางทิศเหนือของสวนลุ่ม หรือบริเวณที่ตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ "ประตูมะค่า" อยู่ทางทิศตะวันตก เป็นประตูตั้งอยู่บริเวณเมืองหน้าด่าน "ประตูเปลือย" อยู่ทางทิศตะวันออกของสวนลุ่ม ตั้งอยู่บริเวณด่านตรวจของอุทยานฯ และ "ประตูพระร่วง" อยู่ทางทิศใต้ของสวนลุ่ม ซึ่งมีเรื่องเล่ามาว่าเป็นประตูที่พระร่วงเข้ามาเล่นว่าว ณ ที่แห่งนี้
- รอยพระพุทธบาท ตั้งอยู่เชิงเขาถ้ำพระบาททำด้วยหินชนวนแกะสลักรอยมงคล 108 สร้างในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท อายุประมาณ 600 ปีเศษ
- ปรางค์เขาปู่จา ก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนภูเขาลูกเล็ก ๆ ใกล้กับอุทยานฯ เป็นศิลปะเขมรสมัยบาปวน สร้างขึ้นสำหรับคนเดินทางเพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนา มีอายุประมาณ 1,500 ปีเศษ
- ถ้ำพระนารายณ์ เป็นสถานที่ที่เคยพบเทวรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี ที่ผู้ค้นพบคิดว่าเป็นพระนารายณ์ ปัจจุบันถูกทุบทำลายจนหมดคงเหลือแต่ฐานเท่านั้น- ถ้ำพระแม่ย่า เป็นเพิงหินขนาดใหญ่เคยเป็นสถานที่ประดิษฐานรูปปั้นพระแม่ย่า ปัจจุบันได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่ศาลพระแม่ย่า หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
- ถนนพระร่วง ถนนสายประวัติศาสตร์ที่เชื่อมระหว่างเมืองกำแพงเพชรผ่านสุโขทัยจรดศรีสัชนาลัย ระยะทาง 123 กิโลเมตร เชื่อว่า ถนนสายนี้สร้างเมื่อ 700 ปีมาแล้ว เพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ และอาจถือว่าเป็นทางหลวงแผ่นดินสายแรกของประเทศไทย 
ค่าเข้าชมและที่พัก ค่าเข้าอุทยานฯ ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการลูกหาบขึ้นยอดเขาหลวง ราคากิโลกรัมละประมาณ 15 บาท โดยสามารถติดต่อได้ที่อุทยานฯ 
สถานที่พัก อุทยานฯ มีบ้านพักบริการ จำนวน 3 หลัง พักได้ 6-10 คน ราคา 500 บาท/คืน และมีเต็นท์ให้เช่า ถ้านำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่ 30 บาท/คน/คืน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ตู้ ปณ. 1 อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160 โทร. 0 5591 000-1 หรือ กรมอุทยานแห่งชาติฯ โทร. 0 2562 0760 www.dnp.go.th - อุทยานฯ มีบ้านพักและสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการ ราคา 1,200-4,500 บาท 
หมายเหตุ
 - อุทยานฯ ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นยอดเขาหลวงหลัง เวลา 15.30 น.
 - นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปค้างแรมด้านบนควรเตรียมอาหารให้เพียงพอ
 - ก่อนการเดินทางนักท่องเที่ยวควรสำรวจความพร้อมทางร่างกาย และเตรียมอุปกรณ์สิ่งของจำเป็นไปด้วย เช่น เสื้อกันหนาว หมวก ไฟฉาย ยา และอาหารแห้ง เป็นต้น
ที่อยู่ : คีรีมาศ, สุโขทัย
เครดิต : https://1th.me/IGvIY


อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง เกิดจากการผนวกรวมวนอุทยานน้ำตกจำปาทอง วนอุทยานน้ำตกผาเกล็ดนาค วนอุทยานน้ำตกปูแกง และวนอุทยานน้ำตกวังแก้ว รวมเข้าด้วยกัน 4 แห่ง โดยติดต่อกันเป็นผืนเดียวเมื่อปี พ.ศ. 2524 มีเนื้อที่ 731,250 ไร่ ครอบคลุมอำเภอแม่สรวย อำเภอพาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และอำเภอแม่ใจ อำเภอเมืองพะเยา มองภาพกว้าง อุทยานแห่งชาติดอยหลวงนั้นมีสภาพทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทอดตัวยาวตามแนวเหนือ-ใต้ จุดสูงสุดคือยอดดอยหลวง สูง 1,694 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ภายในอุทยานฯ มีความหลากหลายด้านชีวภาพ อุดมได้สัตว์ป่าและแมกไม้นานาพรรณ 
น่าชม
 - น้ำตกปูแกง ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งในเชียงราย ที่มาของน้ำตกสายนี้เกิดจาก น้ำที่ไหลจากภูเขาสูงสลับซับซ้อนก่อให้เกิดชั้นน้ำตกที่สวยงามถึง 9 ชั้น และบริเวณน้ำตกมีการทับถมของหินปูนที่ปนมากับน้ำ ทำให้เกิดหินงอกหินย้อยมากมาย นักท่องเที่ยวสามารถเดินเลียบชมน้ำตกขึ้นไปได้ตลอดทาง
 - ไม่ไกลกันจากอุทยานฯ มานัก จะมีศาลเจ้าจี้กงอยู่ริมทางซึ่งคุณสามารถแวะไปนมัสการรูปเคารพของ "จี้กง" พระอรหันต์ตามความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายาน พร้อมชมทิวทัศน์ของอำเภอพานจากบนศาลเจ้าแห่งนี้ สิ่งอำนวยความสะดวก อุทยานฯ ลานกางเต็นท์และบริการเดินป่า ราคา 1,800 บาท แต่จะมีการปิดอุทยานฯ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าทุกวันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคมของทุกปี 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08 1960 2456 และ 0 2562 0760 หรือ www.dnp.go.th ค่าเข้าชม คนไทยผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท /ชาวต่างชาติผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท

ที่อยู่ : สะพานสูง, เชียงราย
เครดิต : https://1th.me/K4n5k


แสดงความคิดเห็น

Whatsapp Button works on Mobile Device only